Min lille terapihave.

Video om Terapihave og Haveterapi


Video fra vores Terapihave der viser dig hvordan samtaleterapi og haveterapi kan give dig gode resultater.Den gamle have med høje træer, buske, hække og mange ”rum” egner sig til afslapning og refleksion. Her kan du i fred og ro finde et yndlingssted, blive lyttet til og stresse af. Gå en tur og snakke problemerne igennem. Efterhånden som du får overskud til at se dit liv lidt på afstand, bliver tankerne klarere, og kræfter og energi vender tilbage. Du begynder at bygge dig selv op igen, finder ind til dine ressourcer og får måske lyst og mod til at bryde med nogle gamle vaner og roller.

Om vinteren arbejder vi i halmhuset I regnvejr og koldt vejr arbejder vi i Halmhuset, der er roligt og hyggeligt. Terapien tilrettelægges efter den situation, du er i lige nu. Et af de praktiske værktøjer, jeg bruger er C.G.Jungs personlighedsmodel, som tager udgangspunkt i, at alle mennesker har nogle positive sider, de kender og nogle, de ikke er bevidst om – og nogle ”skyggesider”, de kender og nogle, de ikke er bevidst om. Jungs tanker er omsat til en tidssvarende og virkningsfuld praksis af Hall og Sidra Stone. Den bygger på indsigt i menneskesindet og skaber en forståelse for dig selv og andre. Det er en klar og præcis måde at arbejde på, der vil føre os igennem om-råder som relationer og roller i hverdagen,.erfaringer, du har med dig, eksistentielle temaer, dine ressourcer og livsværdier. For blot at nævne nogle af dem.. Vi planlægger forløbet sammen, dels fra starten og dels fra gang til gang. Hvis du har lyst til det, kan maling og andre kreative aktiviteter være en del af processen.
Et af havens smukke rum Men først og fremmest er det værdien af at stresse af ved at arbejde i havens atmosfære, der er det særlige : Der er så meget inspiration at hente !. Foruden at dele sine farver, dufte, skønhed og grokraft med os, giver haven en anden uvurderlig oplevelse : Der er ting, vi kan gøre noget ved: luge, så og plante, pleje og passe.
Og andre ting, som vi må acceptere som de er f.eks. årstiderne og vejret. Dem kan vi ikke lave om på, og sådan er det også i vores eget liv ! At se den virkelighed i øjnene og kunne skelne det mulige fra det umulige, er et afgørende skridt på vejen til indre ro og harmoni og nyt livsmod !


TOP      VISION
Jeg hjælper mennesker med at finde deres styrkesider og indre ligevægt og derved skabe både indre og ydre harmoni i pagt med deres omgivelser.Copyright 2012 Bodilsterapihave   

Se Bodils Terapihave som stedet hvor man kan opleve Haveterapi og hvor du kan opleve HaveTerapi
og hvordan du med HaveTerapi kan opleve svaret på dit behov for Rekreative oplevelser. Terapihavens Historie fortæller sit eget sprog med
en Ferie i Terapihaven som kan kan gavne dig. Se en Haveterapi Kursusoversigt med alle muligheder for HaveTerapi.
Stress behandling med haveterapi og det er kendt at haveterapi kan hjælpe paa stress med en effektiv stressbehandling